Pentru a accesa, corecta, șterge și limita prelucrarea datelor personale (GDPR), vă rugăm să ne contactati la adresa de email alwo@exhaustare.ro
Puteți solicita datele dvs. cu caracter personal, astfel încât să poată fi utilizate sau transmise catre un alt procesor (GDPR) la adresa de email alwo@exhaustare.ro

În cazul în care considerati ca datele dvs. personale nu au fost protejate conform legii, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (GDPR).